Juridische zaken met specialisatie op fiscaal gebied omvat de volgende zaken:

  • fiscale advies, bezwaar- en beroepsprocedures
  • bijzondere positie van de directeur-grootaandeelhouder
  • de juridische ondernemingsstructuur, waaronder samenwerkingsvormen
  • opstellen en beoordelen van overeenkomsten
  • financiële planning
  • estate planning, schenken en erven
  • bedrijfsopvolging
  • mediation
  • echtscheidingen

Het primaire doel hierbij is de positie van de ondernemer of directeur-aandeelhouder(s) te optimaliseren. Dit kan geschieden door advisering omtrent en belangrijke beslissingen en andere gebeurtenissen die juridische, fiscale en financiële gevolgen hebben. Het resultaat zal zichtbaar zijn door beperken van de belastingdruk en optimaliseren van bestaande structuren. Adviezen worden verstrekt op duidelijke manier, zonder enig voorbehoud en los van andere adviseurs en hun belangen

Onze Juridisch en Fiscaal adviseur is:

Countus