Aangezien niet alles waar u als zelfstandig opticien te maken kan krijgen, geregeld is in de wet is het van belang goede algemene voorwaarden te gebruiken voor het voorkomen van geschillen en het uitsluiten van bepaalde risico’s. Vanuit dit oogpunt helpt een goed stel algemene voorwaarden als vangnet om op terug te vallen bij onduidelijkheden of potentiële conflicten tussen u en uw cliënten.

Ook helpt het gebruiken van algemene voorwaarden vanuit praktisch oogpunt doordat u in de regel te maken heeft met veel verschillende cliënten. Door het gebruiken van algemene voorwaarden als vaste set aan regels en bepalingen hoeft hier niet telkens opnieuw over in onderhandeling  te worden getreden met uw cliënten. Het is uiteraard wel van belang dat uw cliënten de mogelijkheid hebben om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Dit doet u door ze ‘ter hand te stellen’ aan de cliënt door de voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst te overhandigen aan de cliënt.

Het kan voorkomen dat u in sommige gevallen de algemene voorwaarden zou willen wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een wijziging in de wet of in uw bedrijfsvoering. Mocht u hierover vragen hebben of andere vragen hebben inzake uw algemene voorwaarden dan staat de Raadgevers als OPTIEKadviseur altijd voor u klaar.

Wij, als de Raadgevers, vinden het belangrijk dat u zorgeloos kunt ondernemen en uw optiek de volle aandacht kunt geven. Om die reden zijn wij aangesloten bij OPTIEKadviseurs®. Wij kunnen u als zelfstandig opticien ondersteunen en adviseren bij verschillende juridische vraagstukken die spelen bij het drijven van een onderneming. Door deze zorgen uit uw handen te nemen, trachten wij ons steentje bij te dragen aan een optimale bedrijfsvoering van uw optiekonderneming.

 

Heeft u nog vragen of wilt u uw eigen AV bestellen: KLIK HIER