Is uw optiekbedrijf financieel gezond?

Veel opticiens hebben het goed voor elkaar in hun optiekbedrijf, de klanten zijn tevreden en de omzetten gaan best goed. Toch loopt menig optiekondernemer wel eens aan tegen liquiditeitsproblemen en mist er regelmatig een goed financieel overzicht waarop gestuurd kan worden.

Om de zelfstandige opticien van dienst te kunnen zijn biedt OPTIEKadviseurs® de Financiële Scan.

OPTIEKadviseurs® Financiële Scan

Deze scan geeft u inzicht in:

  • Hoe uw onderneming cijfermatig presteert vergeleken met de markt
  • Hoe uw kosten liggen ten opzichte van de markt (rekening houdend met de hoogte van uw omzet)
  • Of uw exploitatiebegroting overzichtelijk en begrijpelijk is
  • Of uw voorraad en de waardering hiervan op peil is
  • Waar nog meer winst te behalen is op financieel gebied en waar er kansen liggen
  • Uw fiscale positie
  • Uw liquiditeitspositie
  • De financiering van uw onderneming

Werkwijze:

Deze Financiële Scan wordt uitgevoerd door de OPTIEKadviseurs Be-Smart Consulting en Administratiekantoor van Aller. Allereerst ontvangt u als opdrachtgever een geheimhoudingsovereenkomst zodat u er zeker van kan zijn dat uw cijfers in veilige handen zijn.
Om de scan uit te kunnen voeren hebben wij de jaarcijfers digitaal nodig van de laatste 5 jaar. Deze cijfers zullen geanalyseerd worden. Daarnaast zullen er een aantal specifieke vragen gesteld worden om deze analyse te optimaliseren. Alle gegevens en adviezen worden uitgewerkt in een  overzichtelijk rapport. Dit rapport wordt op kantoor van OPTIEKadviseurs® toegelicht en de aanbevelingen worden met u doorgenomen.  Deze aanbevelingen kunt u zelf oppakken of indien gewenst kunt u  hierbij nog ondersteund worden bij de uitvoering.

U bestelt de Financiële Scan eenvoudig via het onderstaande bestelformulier

De kosten voor deze Financiële Scan, inclusief rapportage, bedragen € 895,- (ex. btw)

U bestelt de Financiële Scan eenvoudig via het onderstaande bestelformulier.

Bestelformulier Financiële Scan